Dijital formdaki bu belgeler, bir araştırma kapsamında olmak üzere ve kesinlikle kişisel (kişi veya kurum) kullanım içindir. Ticari kullanım için lütfen bizimle iletişime geçin: carto@ifea-istanbul.net. IFEA’yı bilgilendirmeden, söz konusu belgenin basımı veya çoğaltılması yasaktır. Böylesi bir durumda, bu belgelerin yayıncılarıyla çıkabilecek hukusal çatışmalardan ve yayın hakları sorunlarından IFEA bütünüyle muaf olacaktır.